>> Chứng khoán 10/12: 'Tứ trụ' bật tăng, VN-Index thoát nạn

>> Trái phiếu VDB 'cháy hàng' dù lãi suất ngắn hạn giảm

>> KVS bị xử phạt hành chính 195 triệu đồng

* GMX: CtyCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (Mã CK: GMX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 27/12/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân, Ấp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch - Huyện Tân Thành - Tỉnh BRVT.

* SD4: CtyCP Sông Đà 4 (Mã CK: SD4) thông báo lịch trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đông). Thời gian thực hiện: 26/12/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Sông Đà 4.

* DGT: CtyCP Công trình giao thông Đồng Nai (Mã CK: DGT) thông báo lịch trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2013. Tỷ lệ thanh toán: 7%/mệnh giá. Thời gian thanh toán: 31/12/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Công trình Giao thông Đồng Nai./.

Hồng Quyên