TP.Hà Nội chính thức tiếp nhận Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Các đại biểu tham quan sa bàn quy hoạch Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998. Khu có diện tích theo quy hoạch là 1.586ha, nằm trên địa bàn hai huyện Thạch Thất, Quốc Oai, được quy hoạch thành 8 khu chức năng và các khu vực phụ trợ như hồ, vùng đệm, cây xanh.

Quy mô dân số Khu công nghệ cao theo dự báo đến năm 2030 là 229.000 người, trong đó thường trú khoảng 99.300 người, tuy nhiên, đến nay, tổng diện tích đất các nhà đầu tư lấp đầy mới đạt khoảng 240ha.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 01/8/2023 và Quyết định số 116/QĐ-TTg ngày 10/10/2023 về việc chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND TP. Hà Nội quản lý, thành phố đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện công tác chuyển giao.

Đồng thời, thành phố đã thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội làm tổ trưởng để kịp thời triển khai nhiệm vụ bàn giao, tiếp nhận Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, bảo đảm mọi hoạt động của Khu công nghệ cao không bị gián đoạn, sớm ổn định tổ chức và tư tưởng cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện việc thay đổi cơ quan chủ quản.

Hà Nội chính thức tiếp nhận Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ký kết bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tại lễ chuyển giao, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt khẳng định, việc chuyển về UBND TP. Hà Nội là bước ngoặt lớn, quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tin tưởng, sau khi tiếp nhận Khu công nghệ cao Hòa Lạc, UBND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững mục tiêu tập trung phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo đảm kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển từ khi thành lập đến nay của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, việc chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND TP. Hà Nội là cần thiết vì sự phát triển của Khu công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng, sự phát triển của Thủ đô và cả nước nói chung.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cố gắng hơn nữa, trở thành cánh chim đầu đàn về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; thực sự đi tắt đón đầu trong phát triển khoa học công nghệ, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ cao của cả nước. Chính phủ và các bộ sẽ đồng hành với TP.Hà Nội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển xứng tầm.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, việc chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về UBND TP.Hà Nội quản lý tạo điều kiện thuận lợi để thành phố cụ thể hóa mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

Thời gian tới, TP.Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2024; đồng thời sẽ dành nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng và tiếp tục nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành hạt nhân của cả nước về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và giữ vai trò hạt nhân, vùng lõi của đô thị Hòa Lạc trong tương lai.

Trong buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã ký kết biên bản chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND TP. Hà Nội.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc gồm 5 đơn vị quản lý nhà nước và 2 đơn vị sự nghiệp khoa học - công nghệ công lập. Tổng số nhân sự Ban Quản lý hiện nay là 239 người, trong đó có 38 công chức, 12 viên chức, 44 lao động hợp đồng, 145 lao động hợp đồng tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đảng bộ Ban Quản lý là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, có 5 chi bộ và 106 đảng viên.