Khai thuế điện tử tạo bước đột phá trong cải cách hành chính thuế. Ảnh: Nhật Nam

Cục Thuế Hà Nội cho biết, hàng tháng, số doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng thành công đạt trên 95% (số còn lại chưa khai thuế kịp thời thường nghẽn mạng hoặc lỗi cài đặt phần mềm của doanh nghiệp).

Tiếp tục triển khai mở rộng dự án nộp thuế điện tử, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Tính đến hết tháng 10/2013, đã có 628 giao dịch thành công, với số tiền đã nộp ngân sách 1.761 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt dự án hiện đại hóa thu NS giữa các cơ quan thuế - kho bạc - hải quan - tài chính và ủy nhiệm thu thuế qua các ngân hàng thương mại.

Đến nay, dự án hiện đại hóa thu nộp NS và hệ thống kết nối trao đổi dữ liệu TCS đã được cơ quan thuế, kho bạc thành phố và 29 quận, huyện triển khai đồng bộ; thực hiện phối hợp ủy nhiệm thu với gần 150 điểm thu thuộc hơn 10 ngân hàng thương mại./.

Nhật Giang