Theo đánh giá của Sở Tài chính Hà Nội, các phòng tài chính kế hoạch quận, huyện, thị xã hiện chưa có các công cụ bảo mật và an toàn thông tin trên mạng, việc sử dụng phần mềm diệt virus trên các máy tính không đồng bộ và thường xuyên.

Trong khi đó Sở Tài chính đã triển khai nhiều chương trình tin học dùng chung như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc Tabmis; các phần mềm: Quản lý ngân sách, cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách, cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê, đăng ký kê khai giá, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán xã, kế toán hành chính sự nghiệp, quản lý tài sản nhà nước…

Các hệ thống cảnh báo an ninh của Trung tâm dữ liệu tại Sở liên tục đưa ra thông tin về các cuộc tấn công từ bên ngoài vào hệ thống máy tính của ngành. Điều đó chứng tỏ hạ tầng mạng và các ứng dụng của ngành đang đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, mất an toàn thông tin.

“Tình trạng mất an toàn thông tin dữ liệu về ngân sách (nếu xảy ra) sẽ để lại hậu quả xấu, đặc biệt là khi ngành Tài chính Hà Nội đang triển khai hạ tầng thông tin thống nhất theo yêu cầu của Bộ Tài chính thì việc đảm bảo an toàn thông tin là hết sức khó khăn”, Sở Tài chính nhìn nhận.

Nhằm kiểm soát nội dung, ngăn chặn tấn công có chủ đích và chống thất thoát thông tin về tài chính - ngân sách tại 29 phòng tài chính kế hoạch, giúp bảo vệ và nâng cao mức độ an toàn cho các ứng dụng, dữ liệu dùng chung của ngành, Sở Tài chính Hà Nội đề xuất Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin Thành phố một số giải pháp để tăng cường công tác an ninh, an toàn dữ liệu.

Theo đó, xây dựng quy chế quản lý chặt chẽ và có hiệu quả các hạng mục, dự án công nghệ thông tin; Duy trì quy chế vận hành, khai thác hạ tầng mạng và các ứng dụng tin học; có chấm điểm, phân loại, gắn với tiêu chí thi đua - khen thưởng hàng năm; Nâng cao nhận thức về an toàn, bảo mật công nghệ thông tin tới đội ngũ cán bộ, công chức của ngành.

Bên cạnh đó, chuyển dần thói quen làm việc của cán bộ công chức dựa trên công văn, tài liệu sang làm việc trên môi trường mạng, sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin điều hành nội bộ và thư điện tử công vụ; thường xuyên cập nhật bản vá lỗi hệ thống điều hành máy tính, hệ thống phát hiện tấn công, dò quét lỗ hổng bảo mật ứng dụng, hệ thống sao lưu dữ liệu…./.

Thái Hằng