Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, trên địa bàn Thành phố hiện đang triển khai 47 dự án xây dựng nhà tái định cư, dự kiến khoảng 13.400 căn hộ. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn về nguồn vốn, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư cân đối, tập trung nguồn vốn cho các dự án có thể hoàn thành dứt điểm trong năm nay. Đối với các hộ dân được tiêu chuẩn mua nhà tái định cư, nếu đến hạn không đến nộp tiền thì Thành phố sẽ thu hồi lại căn hộ để bố trí cho dự án hoặc người khác.

Việc tái định cư cho các cơ quan và công trình công cộng khi GPMB thực hiện dự án trọng điểm hiện nay còn nhiều bất cập. Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát lại hơn 200 ha quỹ đất công cộng, các quận huyện và Ban chỉ đạo GPMB thống kê nhu cầu tái định cư, số lượng các cơ quan, đơn vị phải di chuyển của những dự án đang triển khai để thành phố cân đối nguồn lực.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng yêu cầu, từ năm 2015, Sở Xây dựng và Sở Tài chính phải lập dự toán duy tu duy trì và lấy thu bù chi, tránh tình trạng để nhà tái định cư xuống cấp, hư hỏng, người dân kiến nghị về chất lượng như hiện nay./.

H.C