Đánh giá về công tác thu 8 tháng năm 2022, ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, có một số khoản thu hoàn thành dự toán năm. Cụ thể, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện được 30,9 tỷ đồng, đạt 103% dự toán năm; thu khác ngân sách được 305,5 tỷ đồng, đạt 113% dự toán năm, bằng 105% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do khoản thu từ thu hồi các khoản chi năm trước bằng 1,9 lần so với cùng kỳ; thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bằng 142% so với cùng kỳ.

Hải Dương: Nhiều khoản thu hoàn thành dự toán năm
Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được 33,5 tỷ đồng, bằng 112% dự toán năm, bằng 91% so với cùng kỳ, do một số đơn vị mới được cấp giấy phép khai thác; thu tiền sử dụng đất được 3.688 tỷ đồng, đạt 115% dự toán năm, bằng 113% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị nộp tiền sử dụng đất, UBND các xã nộp tiền sử dụng đất đấu giá.

Theo ông Tiến, ngoài ra có 9/16 khoản thu đạt trên 67% dự toán năm như: Thu từ xổ số kiến thiết được 23 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, bằng 119% so với cùng kỳ do số lượng vé phát hành, tiêu thụ tốt khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh được 2.036 tỷ đồng bằng 88% dự toán năm, bằng 124% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp (DN) nộp 8 tháng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Phát nộp 26,5 tỷ thuế TNDN, bằng 142% so với cùng kỳ; Công ty CP Vifon - Chi nhánh Hải Dương nộp 17,6 tỷ, gấp 7,2 lần so với cùng kỳ năm trước; Công ty CP vật tư - xăng dầu Hải Dương nộp 63 tỷ, bằng 141% so với cùng kỳ năm trước; Công ty TNHH Long Hải nộp 54 tỷ, bằng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Thu thuế thu nhập cá nhân được 798 tỷ đồng, đạt 97% dự toán năm, bằng 115% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản tăng cao so với cùng kỳ…

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, có 3/16 khoản thu đạt dưới 67% so với dự toán gồm: Thu từ khu vực DN nhà nước trung ương được 347 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, do các DN trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp. Trong đó Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại nộp 43,5 tỷ đồng, bằng 25% so với cùng kỳ do tổ máy 6 của dây chuyền 2 bị hỏng, chưa sửa chữa nên sản lượng phát điện thấp; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương được 63,9 tỷ đồng, bằng 56% dự toán; thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia thực hiện được 9,4 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu), đạt 63% dự toán.