HảiPhongf

Cán bộ Hải quan Hải Phòng giám sát hoạt động XNK hàng hóa. Ảnh: Hải Anh

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, Công ty cổ phần đầu tư VIDIFI Duyên Hải (Công ty Duyên Hải) có địa chỉ tại Trung tâm kho vận Duyên Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, được mở rộng kho ngoại quan, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Tổng diện tích kho ngoại quan sau khi mở rộng là hơn 12.820 m2 trong đó diện tích kho chứa hàng là 8.830 m2…, chịu sự quản lý, giám sát của Cục Hải quan Hải Phòng.

Tại quyết định 371/QĐ-TCHQ, Công ty Duyên Hải cũng được Tổng cục Hải quan cho phép mở rộng địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) tại Trung tâm kho vận Duyên Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Phần diện tích được mở rộng là 14.226 m2; tổng diện tích địa điểm CFS sau khi mở rộng là 36.241 m2.

Các quyết định nêu trên được cơ quan hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan./.

Ngọc Linh