Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước 15.900 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu là 16.000 tỷ đồng.

Cục Hải quan Bình Dương nhận định, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 đặt ra đối với đơn vị là rất thách thức, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu được giao năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp được giao hơn 1.900 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần hơn 2.900 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Sóng Thần hơn 1.700 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp hơn 1.000 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Hương hơn 500 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp VSIP hơn 1.600 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Thủ Dầu Một hơn 2.400 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước hơn 3.600 tỷ đồng.

Ngọc Linh