Hải quan Lạng Sơn phát động đợt thi đua nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập
Cục Hải quan Lạng Sơn tham gia khởi công xây dựng công trình “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: Mai Loan.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, đợt thi đua nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống tự hào của đơn vị sau 70 năm thành lập, đây cũng là dịp để các đơn vị trong toàn cục đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) và người lao động phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan Lạng Sơn nói riêng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, lãnh đạo cục yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chú trọng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập phải thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, không phô trương, hình thức; phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ trưởng các đơn vị hải quan thuộc và trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt, thông báo và phát động đến toàn thể CBCC, người lao động tích cực tham mưu, đề xuất, chủ động sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong thực hiện nhiệm vụ, lập các thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm theo mục tiêu, giải pháp và nội dung đã đề ra.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của CBCC; thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, tác phong, đạo đức công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện thu NSNN năm 2023, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ thu được giao 6.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/5/2023, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Lạng Sơn đã xây dựng được 4 công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tại các mốc Quốc giới: 1039, 1221,1236, 1257 trên tuyến biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) có tổng chiều dài 430m với trị giá 295 triệu đồng gồm: Công trình đường kiểm tra Mốc Quốc giới 1039 tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi với tổng kinh phí 70 triệu đồng; Công trình tại Mốc Quốc giới 1236,1221 khu vực cửa khẩu Chi Ma có tổng kinh phí 2 công trình 125 triệu đồng; công trình đường lên Mốc Quốc giới 1257 khu vực xã Tam Gia (huyện Lộc Bình) và công trình thắp sáng được biên (với 20 cột đèn năng lượng lắp đặt trong đoạn đường dài 1km từ Mốc 1256 - 1257+500) có tổng trị giá 100 triệu đồng.