thủy điện hòa bình

Thu ngân sách của Hòa Bình phụ thuộc rất lớn vào sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình - đơn vị chiếm tới 60% số thu. Ảnh: NM.

Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngay sau khi Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện.

Báo cáo nhanh của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cho thấy, đến hết tháng 5/2021 cơ quan thuế đã tiếp nhận được 46 hồ sơ đề nghị gia hạn, trong đó có 37 hồ sơ đủ điều kiện gia hạn với số thuế đề nghị gia hạn 101,1 tỷ đồng.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã tuyên truyền để người nộp thuế thực hiện nộp giấy đề nghị bằng phương thức điện tử. Đồng thời, thông tin kịp thời những thủ tục hành chính về thuế được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện hình thức khai thuế, nộp thuế điện tử.

Ông Vũ Hồng Long - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình cho biết, đến nay 100% doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử. Hiện cục thuế cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế trên địa bàn.

Sau khi được tuyên truyền, khuyến khích áp dụng hóa đơn điện tử, hiện đã có gần 40% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử. Cục Thuế tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến hết năm 2021 có tối thiểu 80% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử.

Để thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình đã xây dựng clip hướng dẫn, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

Nhật Minh