Cụ thể, Hóa chất Đức Giang sẽ sáp nhập Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 (PP6) vào Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai (DLC), qua đó vốn điều lệ của DLC sau khi sáp nhập sẽ tăng từ 997,85 tỷ đồng lên 1.360,85 tỷ đồng.

Như vậy, PP6 sẽ chấm dứt sự tồn tại kể từ ngày sáp nhập vào DLC. Toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp khác từ PP6 sẽ được chuyển giao về cho Công ty Hoá chất Đức Giang Lào Cai.

Được biết, Đức Giang Lào Cai chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng hóa chất, đặc biệt là phốt pho và các hợp chất gốc phốt phát gồm Natri tripolyphophat được dùng trong công nghiệp sản xuất các chất giặt rửa, công nghiệp thực phẩm và vi sinh…

Hóa chất Đức Giang sẽ sáp nhập Phốt Pho 6 vào Đức Giang Lào Cai
Hóa chất Đức Giang sẽ sáp nhập Phốt Pho 6 vào Đức Giang Lào Cai. Ảnh: T.L

Ngày 20/12 tới đây, DGC sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 30%, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 18/01/2024. Như vậy, với 379,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Hoá chất Đức Giang sẽ chi tổng cộng 1.139 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trong 9 tháng năm 2023, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 7.360,23 tỷ đồng, giảm 35,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.504,7 tỷ đồng, giảm 49,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 9 tháng, DGC đã hoàn thành 83,5% mục tiêu lợi nhuận năm (3.000 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DGC đang được giao dịch quanh mức 97.200 đồng/ cổ phiếu, tăng 12,32% trong 1 tháng qua và 65,20% từ đầu năm đến nay./.