hải quan, doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan đã và đang đem lại lợi ích thiết thực cho DN XNK. Ảnh: Hải Anh

* Sau gần 4 năm thực hiện, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan đã thu được kết quả thế nào thưa ông?

- Kể từ khi thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức toàn ngành. Các đơn vị chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức tác phong cho cán bộ công chức.

Hoàn thành kiểm tra hồ sơ hải quan trong 2 giờ
Tuyên ngôn phục vụ khách hàng đã phát huy hiệu quả trong việc tạo thuận lợi cho DN XNK...                    Ông Bùi Ngọc Lợi             

Kết quả trực tiếp kiểm tra của Tổng cục Hải quan tại 12 cục hải quan trọng điểm trong tổng số 34 cục hải quan tỉnh, thành phố lớn cho thấy, tất cả các đơn vị hải quan địa phương đều đáp ứng 100% cam kết quan trọng được đưa ra trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Các đơn vị đều quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ công chức vào những vị trí phù hợp, đúng với trình độ chuyên môn; đảm bảo duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ.

* Kết quả thu được nêu trên là rất khả quan, vậy ông có thể cho biết nguyên do ngành Hải quan ban hành Quyết định 952/QĐ-TCHQ, sửa đổi một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng?

- Việc ban hành Quyết định 952/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ cuối tháng 4, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Việc sửa đổi một số nội dung trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng còn để thực hiện triển khai các quy định mới tại Luật Hải quan 2014, có hiệu lực từ 1/1/2015. Trong đó, kiên trì phương châm “Chuyên nghiệp- minh bạch- hiệu quả”, Tổng cục Hải quan đã sửa đổi quy định thời gian cụ thể cho cán bộ công chức hải quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan cho cộng đồng DN và người dân.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục đề ra các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng để duy trì, giữ gìn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, danh dự, sự tin cậy của cộng đồng DN và nhân dân đối với cơ quan hải quan.

Cùng với đó, áp dụng tiêu chí chấp hành, thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng trong bình xét thi đua. Kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ công chức thực hiện tốt, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu.

* Những điểm mới trong phục vụ khách hành được ngành Hải quan cam kết cụ thể ra sao, thưa ông?

- Cụ thể, Quyết định 952/QĐ-TCHQ sửa đổi nội dung của các mục: “II. Cam kết của Hải quan Việt Nam” và “IV. Liên hệ, phản hồi” của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, sau khi đã được sửa đổi, thời hạn cơ quan hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan Hải quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ miễn thuế đầy đủ, hợp lệ, cơ quan Hải quan thực hiện giải quyết miễn thuế cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu trả lời, giải quyết vướng mắc của khách hàng, cơ quan hải quan phải có công văn hồi đáp.

Trường hợp nội dung giải quyết vượt thẩm quyền, trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan hải quan phải có văn bản lấy ý kiến của cấp có thẩm quyền, đồng thời thông báo để khách hàng được biết. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan hải quan phải có công văn trả lời khách hàng.

* Xin cảm ơn ông!

Song Linh (thực hiện)