Theo đó, học sinh THPT sẽ học nội dung phòng chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết, phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12.

Với hệ trung cấp chuyên nghiệp, nội dung phòng chống được giảng dạy 4 tiết trong môn học Pháp luật trung cấp chuyên nghiệp với tổng số tiết của chương trình không thay đổi. Trong đó, chuyển 4 tiết tự chọn (trong số 6 tiết tự chọn) thành 4 tiết bắt buộc và được bổ sung vào phần kiến thức bắt buộc 2 bài học về phòng chống tham nhũng của chương trình môn học này.

Với các trường ĐH, CĐ đào tạo không chuyên về luật, nội dung này được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết. Các trường đào tạo chuyên về luật, nội dung này được tích hợp, lồng ghép vào môn Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu.

Bộ GD - ĐT khuyến khích các trường đưa nội dung phòng chống tham nhũng lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa như báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm.

Năm học 2013-2014, tùy điều kiện cụ thể, các trường sẽ tổ chức giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng trong học kỳ 1 hoặc học kỳ 2. Các năm học tiếp theo Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng cấp học. Tài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng của từng cấp học do Bộ GD-ĐT chỉ đạo biên soạn, được đăng tải trên trang thông tin của Bộ.

Hướng dẫn này nhằm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. Trước đó, Bộ GD - ĐT đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ tập huấn cho đội ngũ giáo viên ở các cơ sở giáo dục trong năm 2011- 2012.

Được biết, cũng trong năm học này, Bộ GD - ĐT đã tiến hành đưa một số nội dung mới vào giảng dạy trong nhà trường, như dạy học sinh học bơi, học về Luật An toàn giao thông…

KT