nhao

Lạng Sơn, Điện Biên sẽ có thêm kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (ảnh minh họa)

Tại công văn vừa gửi các địa phương trên, Bộ Tài chính cũng yêu cầu thu hồi số kinh phí NSTW đã tạm ứng cho 2 tỉnh để thực hiện chương trình còn dư - lần lượt là Điện Biên là 686 triệu đồng, Lạng Sơn 2,8 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị 2 tỉnh Điện Biên và Lạng Sơn chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với KBNN chuyển số dư tạm ứng trên thành thực thu ngân sách địa phương theo quy định và thực hiện việc rút tiếp dự toán số tiền 2 tỷ 65 triệu đồng tại KBNN Điện Biên. UBND tỉnh có trách nhiệm quản lý, cấp phát, quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành./.

Luyện Vũ