Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

TTXVN