Ảnh: ST

Theo đó, định hạng nhà phát hành dài hạn là "B+"; Định hạng nhà phát hành ngắn hạn là "B"; Định hạng năng lực độc lập "b+"; Triển vọng ở mức “Ổn định”.

Theo S&P, kết quả định hạng của BIDV phản ánh vị thế DN của ngân hàng ở mức "mạnh" với vị trí thứ 3 trong nước về tổng tài sản và mạng lưới hoạt động, chiếm 11% thị phần cho vay và 9,3% thị phần tiền gửi toàn hệ thống. BIDV cũng có lợi thế trong việc tiếp cận các nguồn vốn từ Chính phủ cũng như nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án phát triển từ các tổ chức quốc tế.

Triển vọng ổn định phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ giữ vững năng lực tài chính của mình trước những thách thức của môi trường kinh doanh tại Việt Nam mặc dù theo đánh giá của S&P môi trường hoạt động ở Việt Nam trong 12 tháng tới tiềm ẩn nhiều thách thức và biến động.

Năm 2013 là năm thứ 4 liên tiếp BIDV mời S&P thực hiện định hạng (cùng với Moody’s), qua đó góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng../

Khánh Huyền