th

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã chào mừng 501 đại biểu đại diện cho hơn 22.000 hội viên cả nước thuộc 63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội, 188 chi hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các hội viên về dự Đại hội nhằm xây dựng Hội ngày càng phát triển.

Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ của công tác báo chí đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng; đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về nâng cao vai trò chất lượng hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam; 8 năm thực hiện thông báo kết luận số 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

d
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, xây dựng hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, Điều lệ sửa đổi bổ sung và các văn kiện khác. Đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt khóa X gồm những nhà báo có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết và điều kiện để lãnh đạo các mặt công tác của Hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ 10 của Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội đề ra sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, hội nhập với báo chí khu vực và thế giới”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2015 - 2020) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7/8 đến ngày 9/8/2015, trong đó: Ngày 7 và 8/8 Đại hội họp nội bộ; ngày 9/8 Đại hội chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội./.

Hồng Quyên