Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vào ngày 5/12/2020, Tạp chí Time nổi tiếng đã đăng tải hình ảnh trang bìa với dấu gạch chéo con số 2020, gọi đây là một năm tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Tại Việt Nam, câu chuyện tưởng sẽ tồi tệ hơn, bởi ngoài đại dịch Covid-19, còn là thiên tai, lũ lụt. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, Việt Nam lại vững vàng và trở thành điểm sáng trong mục tiêu kép: Phòng chống đại dịch và phát triển kinh tế.

Đất nước khép lại năm 2020 đáng nhớ hơn là đáng quên. Bởi trong muôn trùng thử thách, niềm tin, sự vững vàng và tinh thần lạc quan của toàn xã hội vẫn lan toả, phủ trùm. Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày nay”.

Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước lại dâng cao hơn bao giờ hết. Từ mùa Thu năm 1945, Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh đất nước Việt Nam, chưa bao giờ đất nước ta lại đàng hoàng, to đẹp như ngày hôm nay. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nhìn tổng quát, có thể khái quát nhiều “thành tựu kép” mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, như: “Thuận ý Đảng - hợp lòng Dân”, “Đẩy lùi dịch bệnh mà vẫn lo được sinh kế cho nhân dân”… Liên tiếp trong 4 năm 2016 - 2019, Việt Nam hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đứng trong tốp 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.

Riêng năm 2020, như nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách, là năm chỉ số niềm tin của nhân dân lên cao nhất. Bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam được nâng lên rất nhiều, vị thế của Việt Nam gia tăng rõ rệt trên trường quốc tế. Những thành tựu ý nghĩa đó khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta; phản ánh sức sáng tạo của nhân dân ta; minh chứng con đường phát triển tất yếu và sức vươn của dân tộc ta không một thế lực nào có thể ngăn cản được.

Ngay sau khi giành được độc lập, nhân ngày khai trường đầu tiên dưới chế độ mới, ngày 5/9/1945, Bác Hồ đã gửi gắm khát vọng của Người cho thế hệ trẻ Việt Nam: “Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Có thể coi đây là bản Tuyên ngôn về đất nước hùng cường sau bản Tuyên ngôn Độc lập.

Độc lập - Hùng cường là những giá trị cốt lõi của sự nghiệp cách mạng nước ta, là mong muốn của nhân dân, là hào khí của dân tộc đang được thổi bùng lên trên toàn cõi đất nước Việt Nam.

Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Chào Xuân mới 2021.

TBTCVN