Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ban Bí thư với Đảng ủy KBNN. Ảnh: Hạnh Thảo

Nội dung kiểm tra là về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đánh giá chung về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bà Trần Minh Hằng - Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy KBNN cho biết, Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương đã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về các bước: phổ biến, quán triệt Nghị quyết; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy đạt được yêu cầu và nội dung đề ra.

Công tác tổ chức hội nghị kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc kiểm điểm được tiến hành trong không khí dân chủ, chân tình, có trách nhiệm, không đùn đẩy trách nhiệm trong những vấn đề còn tồn tại, hạn chế thuộc chức năng và nhiệm vụ hệ thống KBNN.

Các đồng chí Bí thư và các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy đều có thái độ phê và tự phê bình nghiêm túc, tiếp thu những ý kiến đóng góp để có các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhằm góp phần xây dựng KBNN ngày một phát triển hơn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngay sau khi Chỉ thị số 03 được ban hành, KBNN đã tích cực chủ động triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn tại đã được xác định sau kiểm điểm.

KBNN đã chỉ đạo các đơn vị KBNN thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN gắn với việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện tốt đạo đức công vụ, sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa giỏi nghiệp vụ, vừa gương mẫu trong lối sống, đạo đức, tác phong.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 và Chỉ thị số 03, Đảng ủy cơ quan KBNN đã có kiến nghị cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và phải đưa việc thực hiện làm nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên và là tiêu chí để đánh giá, kiểm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm.

Để giám sát thực hiện Chỉ thị số 03 có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, dàn trải, KBNN đã có đề xuất chỉ nên thực hiện một hoặc hai chủ đề nổi bật trong một thời gian cụ thể, triển khai dứt điểm các chủ đề nổi bật: Chống tham ô, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng tiêu chí về tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên... Trên cơ sở đó, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế và biện pháp khắc phục./.

Hạnh Thảo