Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa cho biết, để làm tốt nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN; đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành. Đồng thời kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi không đúng theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thanh toán trên 7.214 tỷ đồng vốn ngân sách trong quý I/2023

Công chức KBNN thực hiện kiểm soát chi ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa: H.T

Trong công tác kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công, KBNN Thanh Hóa đã cùng địa phương thực hiện nhiều giải pháp. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 của từng dự án, chú trọng các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Với các giải pháp đã thực hiện, trong quý I/2023, KBNN Thanh Hóa đã thực hiện kiểm soát và thanh toán 7.214,073 tỷ đồng vốn NSNN.

Với mục tiêu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ; đảm bảo an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý, trong những tháng tiếp theo, KBNN Thanh Hóa sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ ngành có liên quan để thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật.

KBNN Thanh Hóa tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN; tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời chính xác các thông tin phục vụ quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo.