ảnh nội dung

Mô hình nuôi cá lồng bè ở Hòa Bình đạt hiệu quả cao. Ảnh: TTKN Hòa Bình

Cụ thể, Trung tâm đã xây dựng thành công nhiều mô hình trình diễn như mô hình lâm nông kết hợp trên đất dốc thực hiện tại xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi có quy mô 30 ha bạch đàn Uro, trồng xen đậu tương 10 ha; 50 hộ tham gia, kinh phí 143,45 triệu đồng.

Mô hình sản xuất lúa gieo thẳng có quy mô 15 ha, có 75 hộ tại xã Hạ Bì và xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi tham gia, kinh phí 171 triệu đồng, thực hiện vụ mùa năm 2013.

Mô hình Phát triển kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo đàn gia súc lớn quy mô 110 con, 40 hộ tham gia, kinh phí 443,63 triệu đồng. Mô hình đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong chăn nuôi theo hướng sản xuất hiệu quả, sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng...

Mô hình phục hồi rừng luồng thoái hoá quy mô 25 ha phục hồi rừng thoái hoá và trồng mới 20 ha, kinh phí hơn 260 triệu đồng thực hiện tại huyện Đà Bắc và huyện Tân Lạc...

Về hoạt động đào tạo huấn luyện, Trung tâm đã mở 2 lớp, 30người/lớp, kinh phí 80 triệu đồng. Xây dựng chương trình và lựa chọn ký hợp đồng giảng viên thực hiện 1 lớp tập huấn TOT Kỹ thuật chăm sóc rừng”. Lớp tập huấn được học viên đánh giá cao.

Riêng ngân sách dành cho hoạt động khuyến nông năm 2013 của tỉnh là 660 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Linh cũng cho biết, hoạt động của khuyến nông vẫn còn những tồn tại. Việc phê duyệt các chương trình mô hình khuyến nông theo nguồn ngân sách của tỉnh muộn dẫn đến triển khai thực hiện mô hình khuyến nông còn chậm so với kế hoạch đã xây dựng.

Ngoài ra, quy định, định mức của nguồn ngân sách tỉnh khác với quy định, hướng dẫn của Nghị định 02/2010 nên trên một địa bàn khi triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn như: mức kinh phí chuyển chậm, ít so với kinh phí thực hiện nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Giá giống, vật tư trong dự toán thấp hơn so vơí giá thực tế thị trường. Biến đổi khí hậu như, rét kéo dài, mưa, lũ ...đã tác động xấu đến tiến độ và kết quả của mô hình. Chưa tổ chức thực hiện được hoạt động lan rộng mô hình theo kế hoạch đã xây dựng...

“3 tháng cuối năm 2013, Trung tâm sẽ bám sát thực tế và sự chỉ đạo của Sở NN&PTNT thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, đặc biệt là vụ đông. Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trình diễn năm 2013 đạt kết quả và yêu cầu. Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, đưa kết quả các mô hình hiệu quả ra diện rộng...” - ông Linh nhấn mạnh./.

Diệu Hoa