Trong 9 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã quyết định tạm dừng, thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và tập trung vào công tác tự kiểm tra, nghiên cứu cơ chế, chính sách mới để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Kiến nghị thu hồi 1,7 tỷ đồng qua thanh tra chuyên ngành kho bạc
Kiến nghị thu hồi 1,7 tỷ đồng qua thanh tra chuyên ngành kho bạc. Ảnh minh họa

Theo đó, đết hết tháng 9/2021, KBNN đã triển khai thực hiện 91/238 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt tỷ lệ 38,2% so với kế hoạch. Qua thanh tra chuyên ngành, KBNN đã kịp thời kiến nghị sửa đổi bổ sung, cơ chế chính sách và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 1,7 tỷ đồng; ban hành 28 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 104,5 triệu đồng.

Đồng thời, KBNN đã thực hiện 3/11 cuộc kiểm tra nội bộ, đạt 27% so với kế hoạch được giao; 5 cuộc kiểm tra đột xuất. KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra được 547 cuộc tại đơn vị thuộc và trực thuộc. Thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho các đơn vị KBNN thấy được những tồn tại, sai sót và có những biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh trong hệ thống.

Từ nay đến cuối năm, KBNN đang khẩn trương điều chỉnh kế hoạch, hoàn thành công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ đối với những địa bàn tình hình dịch, bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. Đồng thời, KBNN cũng đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành năm 2022 gửi KBNN theo đúng quy định.