Theo dự báo, lượng kiều hối cả năm 2014 của Thành phố sẽ đạt trên 5 tỷ USD

Theo dự báo, lượng kiều hối cả năm 2014 của Thành phố sẽ đạt trên 5 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với năm 2013.

Theo thống kê của NHNN chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, so với năm 2013, năm nay lượng kiều hối về Thành phố đổ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bất động sản nhiều hơn.

Theo dự báo của Ngân hàng Vietinbank, năm 2014 Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng ngoại hối năm nay khoảng 10%, đạt 12,1 tỷ USD.

Tương tự, dự báo của Trung tâm nghiên cứu BIDV, cả năm 2014, kiều hối sẽ tăng khoảng 10%. Như vậy, vào cuối năm nay, 12 tỷ USD là con số kiều hối mà nhiều tổ chức, cá nhân kỳ vọng có thể đạt được, tăng thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Từ năm 1993-2014, tổng lượng kiều hối đạt khoảng 96,66 tỷ USD, bình quân đạt khoảng 4,4 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 6,8% GDP trong thời gian tương ứng. Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam có tốc độ tăng cao (bình quân thời kỳ 1994 - 2014 tăng 22,4%/năm) và tăng gần như liên tục qua các năm, trừ 2 năm khủng hoảng tài chính là năm 1997 và năm 2009./.

Theo VGP