brazil

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Brazil.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, một số nội dung chính trong dự thảo Hiệp định gồm: Công nhận quốc tịch tàu biển và giấy tờ của tàu biển; dành cho tàu mỗi bên sự đối xử tương tự như đối với tàu của mình trong hoạt động có liên quan đến việc tạo thuận lợi, vào, rời và neo đậu trong cảng biển, đặc biệt là việc thu phí và lệ phí cảng biển cũng sẽ không có sự phân biệt đối xử; công nhận giấy tờ tùy thân của thuyền viên do Bên ký kết kia cấp và cho phép thuyền viên được đi bờ trong thời gian tàu cập;...

Việc ký Hiệp định trên sẽ tạo ra một khung pháp lý và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải biển của Việt Nam tại Brazil. Tàu biển và thuyền viên Việt Nam sẽ được tạo thuận lợi vào, ra cảng của Brazil; các tài liệu giấy tờ của tàu biển và thuyền viên do phía Việt Nam cấp được phía Brazil công nhận. Đồng thời, Việt Nam cũng dành cho phía Brazil đối xử tương tự như đối với tàu biển của các nước đã ký kết Hiệp định Vận tải biển với Việt Nam.

theo Chinhphu.vn