Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề