Theo ông Hoàng Sĩ Bích, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, tình hình thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Trước tiên là về đăng ký danh mục máy móc, thiết bị theo Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT, hiện nay chưa có tổ chức cá nhân nào trong tỉnh đủ điều kiện nằm trong danh mục máy móc, thiết bị theo Thông tư 08. Lý do là các tổ chức cá nhân chưa thuyết minh được quy trình sản xuất máy móc thiết bị; chưa đăng ký nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Thứ hai, về cho vay hỗ trợ lãi suất còn gặp nhiều khó khăn như đối tượng vay đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị nhưng tự mua và lắp ráp và không thuộc danh mục được công bố tại Thông tư 08, không có chứng từ hóa đơn chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.

Thứ ba, khách hàng có nhu cầu xây dựng kho tạm trữ nông sản không có đầy đủ hồ sơ thiết kế, bản vẽ, giấy phép xây dựng… hoặc có nhu cầu vay nhưng toàn bộ tài sản đã thế chấp vay vốn lưu động nên không có tài sản đảm bảo để vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg.

Thứ tư, doanh nghiệp không chọn được hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ theo danh mục quy định, nên buộc phải chọn nhiều nhà sản xuất nhưng máy móc thiết bị của nhà sản xuất đó lại không nằm trong danh mục. Mặt khác, giá cả máy móc thiết bị trong danh mục lại cao hơn và chất lượng không bằng những máy móc thiết bị mua ngoài thị trường nên khách hàng vay không lựa chọn.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh trong năm qua gặp nhiều khó khăn, nhiều khách hàng tận dụng sử dụng lại máy móc thiết bị cũ nên chưa có nhu cầu đầu tư mới.../.

Phúc Nguyên