Tại cuộc họp triển khai nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn diễn ra ngày 18/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn về ùn tắc hàng hóa, tỉnh Lạng Sơn sẽ đẩy mạnh việc số hóa trong khai báo hải quan.

Để đảm bảo triển khai số hóa khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu, từ tháng 7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn đã tiến hành khảo sát, lựa chọn phương án, giải pháp công nghệ và lựa chọn đơn vị triển khai thí điểm, thi công lắp đặt kết nối hệ thống Camera AI, kết nối cơ sở dữ liệu, kiểm thử các chức năng, rà soát đánh giá an toàn thông tin, hướng dẫn tập huấn cho các cơ quan, đơn vị sử dụng; nền tảng cửa khẩu số chính thức triển khai thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 14/1/2022 và tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 10/2/2022.

Theo cơ quan chức năng Lạng Sơn, khi áp dụng nền tảng cửa khẩu số, doanh nghiệp chỉ cần khai thông tin 1 lần và các cơ quan chức năng sử dụng các thông tin này để xử lý, giám sát, thống kê, do đó nền tảng cửa khẩu số đi vào hoạt động sẽ giảm bớt được rất nhiều thời gian, công sức, khối lượng công việc của công chức, viên chức, lực lượng chức năng và đặc biệt là các doanh nghiệp làm việc tại các cửa khẩu, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chống vượt tuyến trong toàn bộ các hoạt động của cửa khẩu.

Lạng Sơn: Từ 21/2, khai báo xuất nhập khẩu hàng hóa trên nền tảng số
Hoạt động tập kết hàng hóa chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh: TL

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cũng cho biết đã yêu cầu từ ngày 21/2/2022, tất cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh phải khai báo thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hối hợp với cơ quan liên quan bố trí 2 tổ để hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ hàng, lái xe thực hiện khai báo trên nền tảng, tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện cửa khẩu số; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các doanh nghiệp thực hiện, cùng với đó tiếp tục hoàn thiện các tính năng, tác dụng của phần mềm, xử lý ngay các tình huống phát sinh.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương tham mưu lắp đặt hệ thống barie tự động, làm đầu mối phối hợp với các lực lượng ở cửa khẩu để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Lực lượng công an tỉnh theo dõi, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự để hoạt động thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu được thông suốt. Đối với các lực lượng hoạt động tại cửa khẩu cần nhất quán quan điểm thực hiện nền tảng cửa khẩu số, tăng cường công tác phối hợp để xử lý kịp thời tình huống phát sinh./.