lãnh đạo đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

viếng lăng1
Đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Chinhphu.vn