xã hội hóa

Nguồn lực xã hội hóa chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phát triển của địa phương. Ảnh: Bùi Tư

Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2016, tỉnh không có dự án xã hội hóa, chỉ có một số danh mục liên doanh, liên kết tại các bệnh viện với số vốn 476,9 tỷ đồng. Năm 2017, tỉnh này có 5 dự án xã hội hóa được cấp phép hoạt động. Tỉnh cũng chưa bố trí kinh phí để giải phóng mặt bằng trước khi giao đất, cho thuê đất.

Theo UBND tỉnh, hoạt động xã hội hóa dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác xã hội hóa; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tốc độ thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực còn chậm so với tiềm năng phát triển của xã hội. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa với quy mô nhỏ, ít ngành nghề, thiếu trang thiết bị. Các bệnh viện công lập có nội dung liên doanh, liên kết, tuy nhiên thực chất là cho đối tác đặt máy để kết hợp trong dịch vụ khám chữa bệnh, không hình thành dự án.

Điều đáng nói là nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân đầu tư thực hiện dự án xã hội hóa chưa nhiều, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển của địa phương. Việc huy động xã hội hóa ở các lĩnh vực chưa phát huy được sức mạnh của nhân dân mà chủ yếu tập trung vào một số tổ chức, cá nhân thực hiện dự án xã hội hóa./.

Bùi Tư