Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Bà Dương Thị Thu Hằng - Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai cho rằng, để đạt kết quả trên, cục thuế đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai quyết liệt các chính sách giảm thuế, gia hạn tiền thuê đất, tiền thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh theo quy định, từ đó phần nào giúp doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào kết quả số thu ngân sách trên địa bàn.

Lào Cai thu nội địa 11 tháng vượt 25% dự toán năm 2022
Bà Dương Thị Thu Hằng (giữa) trao bằng khen cho người nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế. Ảnh: CT

Cùng đó, Cục Thuế Lào Cai đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử nhằm thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 theo đúng lộ trình.

Thống kê của Cục Thuế Lào Cai cho thấy, tính đến 31/10/2022, toàn tỉnh có 3.438 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và 769 hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 100%.

Cục Thuế Lào Cai đã thực hiện tốt công tác dự báo và xây dựng kịch bản về công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; qua đó triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ đó, lũy kế 11 tháng năm 2022, tổng số thu ngân sách nhà nước Cục Thuế Lào Cai thực hiện đạt 7.469 tỷ đồng, bằng 125% dự toán Bộ Tài chính giao.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Lào Cai cũng đã triển khai thành công chương trình “Hóa đơn may mắn”, bước đầu khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; công khai số điện thoại đường dây nóng gửi cho người nộp thuế, hỗ trợ 24/7 cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

“Theo đánh giá của các ngành chức năng trên địa bàn, việc áp dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan; việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn và kết hợp với các thông tin quản lý thuế khác để xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về người nộp thuế, đáp ứng yêu cầu phân tích thông tin phục vụ điều hành, dự báo, hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế và góp phần ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế” - bà Hằng thông tin.

Ngoài ra, việc áp dụng hóa đơn điện tử còn góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển.

Tập trung khai thác tốt các nguồn thu

Lãnh đạo Cục Thuế Lào Cai cho rằng, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, doanh nghiệp đã dần phục hồi. Tuy nhiên, vẫn có những ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành nghề vốn là thế mạnh của tỉnh như xuất - nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí, đặc biệt là du lịch, vận tải hành khách…

Lào Cai thu nội địa 11 tháng vượt 25% dự toán năm 2022
Bộ phận một cửa Cục Thuế Lào Cai hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: CT

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách HĐND và UBND tỉnh giao phấn đấu, trong tháng cuối năm này, Cục Thuế Lào Cai tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ở chặng nước rút, trong đó chú trọng vào các ngành, lĩnh vực còn dư địa thu để tăng thu ngân sách.

Tập trung bám sát nguồn thu, thường xuyên thu thập thông tin tình hình tài chính, sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế để có giải pháp cụ thể trong từng trường hợp, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thuế vào ngân sách nhà nước.

Ngoài việc tập trung thu kịp thời các nguồn thuế vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Lào Cai còn thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc nộp thuế…, tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cùng đó, cục thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, chú trọng phân tích, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; thực hiện hiệu quả thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch được phê duyệt... Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế khi thanh toán vốn cho công trình xây dựng cơ bản.

Đồng thời, cục thuế tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ người nộp thuế yên tâm đầu tư kinh doanh và thực hiện tốt chính sách thuế. Thường xuyên hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức như hỗ trợ qua số điện thoại, qua zalo và qua Cổng thông tin điện tử của cục thuế./.