Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử, Cục Thuế tỉnh Hải Dương thí điểm triển khai lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Thực hiện chỉ đạo này, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã tiến hành nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 4.94; ứng dụng ký điện tử (KĐT) phiên bản 1.1.0; ứng dụng dịch vụ thuế điện tử (ETAX) phiên bản 1.9.4.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 15/11/2021 cơ quan này đã thực hiện điểm tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương và Chi cục Thuế thành phố Hải Dương theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Lập biên bản vi phạm hành chính thuế bằng phương thức điện tử
Cơ quan thuế kiểm tra hóa đơn, chứng từ của người nộp thuế. Ảnh: TL.

Về quy trình xử lý nghiệp vụ lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử cũng được thực hiện theo hướng dẫn và phụ lục đính kèm công văn số 4280/TCT-KK ngày 5/11/2021 của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ vào hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, ứng dụng quản lý của cơ quan thuế tự động tạo danh sách biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Trong ngày làm việc tiếp theo, bộ phận kê khai kế toán thuế tại cơ quan thuế tra cứu danh sách, biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế và thực hiện lập biên bản điện tử.

Biên bản sau khi được lập, ký điện tử sẽ được gửi tự động cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

Để bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị người nộp thuế thường xuyên cập nhật thông tin để có sự phản hồi kịp thời đến cơ quan Thuế.

Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế gửi biên bản, người nộp thuế giải trình trực tiếp hoặc trong thời hạn không quá 5 ngày, kể từ ngày biên bản người nộp thuế gửi văn bản giải trình đến cơ quan thuế để thực hiện giải trình.