Lợi nhuận của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ ước đạt 28 tỷ USD năm 2021
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) tại Bern.

Trong tuyên bố ngày 7/1, SNB cho biết họ cũng dự kiến phát hành khoản chi trả cổ tức 15 CHF/cổ phiếu sau khi dành 8,7 tỷ CHF cho dự trữ tiền tệ của mình.

SNB có thể sẽ phân phối 6 tỷ CHF cho chính phủ liên bang và các bang theo các điều khoản của thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận. Việc phân phối lợi nhuận của SNB phụ thuộc vào kết quả hàng năm và có thể hào phóng hơn so với năm 2020.

Kết quả tài chính cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 3/2022 và được dự kiến cao hơn lợi nhuận 20,9 tỷ CHF (hơn 23,3 tỷ USD) được công bố vào năm 2020.

Bảng cân đối kế toán của SNB bị điều chỉnh giảm trong nửa cuối năm 2021 sau khi ghi nhận lợi nhuận 43,5 tỷ CHF (48 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm ngoái.

Theo đài phát thanh và truyền hình SRF của Thụy Sỹ, nguyên nhân chính của hoạt động yếu hơn từ tháng 7/2021 trở đi là do đồng franc Thụy Sỹ (CHF) mạnh lên so với các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, tạo ra lợi nhuận không nằm trong nhiệm vụ của SNB mà mục tiêu chính của SNB là ổn định giá cả và hỗ trợ nền kinh tế Thụy Sỹ nói chung./.