Lượng kiều hối đổ về TP. Hồ Chí Minh dự báo đạt khoảng 6,8 tỷ USD
Ảnh: Minh họa

Năm 2021, lượng kiều hối đổ vào Việt Nam ước tính ở mức 18,1 tỷ USD, cao hơn mức 17,2 tỷ USD trong năm 2020.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh dự báo lượng kiều hối đổ về thành phố năm nay đạt khoảng 6,8 tỷ USD, tăng mạnh trong tháng cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, phần lớn lượng kiều hối của bà con Việt kiều gửi về để hỗ trợ người thân; đồng thời một phần cũng chảy vào các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Trong những năm qua, TP. Hồ Chí Minh luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về lượng kiều hối nhận được. Năm 2021, lượng kiều hối chảy về thành phố đạt khoảng 6,5 - 6,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước đó./.