Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-MB-HĐQT của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội ngày 02/10/2023 về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Bảo Lộc;

Căn cứ văn bản số 596/LAD-TTHSNH của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Chi nhánh Lâm Đồng ngày 31/08/2023 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở MB Bảo Lộc,

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bảo Lộc kể từ ngày 9/10/2023;

Địa chỉ cũ: Số 33-35 đường Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ mới: Số 294 đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 626 0077 Fax: 0263 626 0068

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế, chi trả kiều hối,…