Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-MB-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) về việc thay đổi tên gọi Phòng giao dịch Tân Túc trực thuộc Chi nhánh Tân Tạo.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thay đổi tên gọi Phòng giao dịch Tân Túc thành Phòng giao dịch Đông Bình Chánh trực thuộc Chi nhánh Tân Tạo kể từ ngày 21/11/2023.

Địa chỉ: Số 495 đường Quốc lộ 50, ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.7589.958 - Fax: 0283.6203.320

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối…