Mở rộng hành lang pháp lý để thêm hình thức nộp thuế xuất nhập khẩu
Nguồn: Tổng cục Hải quan. Đồ họa: Hồng Vân

PV: Từ năm 2019, Tổng cục Hải quan đã có văn bản triển khai chính thức Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Xin ông cho biết, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan muốn tham gia chương trình thì cần những điều kiện gì?

Mở rộng hành lang pháp lý để thêm hình thức nộp thuế xuất nhập khẩu
Ông Nông Phi Quảng

Ông Nông Phi Quảng: Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu được Tổng cục Hải quan nâng cấp, mở rộng trên nền tảng hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính.

Thủ tục để các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình cũng rất đơn giản. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký với cơ quan hải quan. Sau đó ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp và ngân hàng đó đã tham gia Chương trình nộp thuế điện tử 24/7 với cơ quan hải quan. Lưu ý, chỉ được đăng ký 1 tài khoản tại 1 ngân hàng.

Sau khi dữ liệu đăng ký được cập nhật, hệ thống của hải quan sẽ căn cứ số tiền còn nợ thuế và thu khác trên hệ thống kế toán thuế để chuyển thông tin còn phải thu sang ngân hàng để ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản nộp tiền thuế và thu khác cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải duy trì số dư của tài khoản luôn lớn hơn số tiền trích nợ.

PV: Được biết, hiện nay đã có 8 ngân hàng tham gia chương trình. Nếu muốn tham gia thì các ngân hàng cần đáp ứng tiêu chí nào, thưa ông?

Ông Nông Phi Quảng: Khi Tổng cục Hải quan bắt đầu triển khai Chương trình vào năm 2019, có 5 ngân hàng tham gia. Đến năm 2020 thêm 2 ngân hàng và hiện nay đã có 8 ngân hàng tham gia.

Việc triển khai và mở rộng nộp thuế điện tử đang là xu thế phát triển của xã hội hiện đại và có rất nhiều tiện ích, do đó, tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều ngân hàng, cũng như doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới.

Các ngân hàng hiện đang triển khai phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và đã triển khai thanh toán nộp thuế điện tử 24/7 (hiện nay có 47 đơn vị - PV) đều có thể đăng ký tham gia Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu (ủy quyền trích nợ). Ngoài ra, ngân hàng cần phát triển hệ thống công nghệ đáp ứng triển khai chương trình này.

PV: Được trích nợ tự động cho các khoản phải nộp của mình chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cũng như cơ quan hải quan. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về những lợi ích này?

Ông Nông Phi Quảng: Khi đã được xác nhận tham gia chương trình, doanh nghiệp không phải thực hiện thao tác nào khác trên hệ thống của cơ quan hải quan. Tất cả các bước thu nộp sẽ được xử lý hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của doanh nghiệp cũng như công chức hải quan. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tối đa các sai sót khi thao tác nhầm trên máy, ví dụ như sai tiểu mục, số tiền, số tờ khai… dẫn tới chậm giải phóng hàng.

Doanh nghiệp cũng hoàn toàn chủ động không phải mất thời gian và chi phí để thanh toán thuế. Thời gian làm thủ tục cũng được rút ngắn đáng kể.

Trong quản lý, cơ quan hải quan chuyển từ bị động chờ doanh nghiệp chuyển tiền nộp thuế sang chủ động chuyển yêu cầu của doanh nghiệp sang ngân hàng để thanh khoản nợ thuế. Từ đó rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa do tiền thuế được xử lý nhanh.

PV: Trong thời gian tới, phía Tổng cục Hải quan có dự định triển khai thêm các hoạt động cải cách như thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thưa ông?

Ông Nông Phi Quảng: Ngành Hải quan đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, nghiệp vụ hải quan. Những nội dung này đã được xác định rõ trong Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030.

Đối với lĩnh vực quản lý thuế, chúng tôi sẽ tái thiết kế quy trình quản lý thuế theo hướng đơn giản hóa, đồng bộ với quy trình thủ tục hải quan từ khâu thu, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế… đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với hoạt động quản lý thuế, triển khai mô hình hải quan số với mức độ tự động hóa cao.

Tổng cục Hải quan cũng đang tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý mở rộng thêm các hình thức thanh toán khác cho người nộp thuế, giúp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ đạt hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn ông!

Áp dụng 3 phương thức nộp thuế xuất nhập khẩu

Hiện tại, doanh nghiệp có thể áp dụng 3 phương thức nộp thuế XNK: thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, nộp thuế điện tử 24/7, tham gia chương trình DN nhờ thu. Qua đó, tỷ lệ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp thuế điện tử qua ngân háng sẽ đạt gần 100%.