mẹ việt nam anh hùng

Lễ trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh; baoanhdatmui.vn

Bộ Tài chính vừa có công văn số 4311 gửi UBND tỉnh Tiền Giang về kinh phí thực hiện khen thưởng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo Bộ Tài chính, chế độ cũng như kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 73 và khoản 2, Điều 69 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Theo đó, mỗi bà mẹ được thưởng 15,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng phong tặng danh hiệu này do địa phương có trách nhiệm chi từ nguồn ngân sách địa phương./.

Uyên Linh