Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 30 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên