Một trong số đó là Thông tư số 17/2023/TT-NHNN Quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Thông tư này quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng) đối với đối tượng kiểm tra.

Một số văn bản ngân hàng chính thức được thực thi từ sau kỳ nghỉ Tết
Một số văn bản ngân hàng chính thức được thực thi từ sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: T.L
Giá thực phẩm tại Hà Nội giữ ổn định sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, giao nhiệm vụ cho VPCP ngay sau kỳ nghỉ Tết

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ban hành kế hoạch kiểm tra hàng năm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao thủ trưởng các đơn vị hành chính khác thuộc Ngân hàng Nhà nước ký thừa lệnh kế hoạch kiểm tra hàng năm.

Một văn bản khác cũng mới có hiệu lực là Thông tư 19/2023/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư này quy định về giám sát tiêu hủy tiền, bao gồm: tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền giả, tiền bị hủy hoại trái pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng tại các cơ sở in, đúc tiền.

Ngoài ra, Thông tư 13/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có hiệu lực thi hành, Đây là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ trình tự thủ tục chấp thuận các nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư 17

Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính không thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.