Hội nghị nhằm thảo luận, chia sẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo trong việc tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, trao đổi về kinh nghiệm viết bài, góp phần đấu tranh dư luận bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam về biển đảo. Qua đó, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về biển đảo Việt Nam. Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho cán bộ báo chí Ảnh: Nam Khánh Tại hội nghị, có nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam cần nhanh chóng hình thành một cơ quan, tổ chức chuyên sâu, đặc trách công tác nghiên cứu, tuyên truyền về biển, đảo; đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng tham gia công tác tuyên truyền biển, đảo cả về số lượng lẫn chất lượng./.

Khánh Linh