Cán bộ Vụ Thuế thu nhập cá nhân – Tổng cục Thuế quản lý thuế thông qua hệ thống công nghệ thông tin.

Cán bộ Vụ Thuế thu nhập cá nhân – Tổng cục Thuế quản lý thuế thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Ảnh Khánh Huyền

Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật

Theo ông Đặng Ngọc Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành Thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các mục tiêu: triển khai hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; chuyển đổi hệ thống từ kiến trúc xử lý phân tán tại địa phương thành kiến trúc xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế; triển khai các giải pháp công nghệ quản lý hạ tầng tiên tiến, hiện đại; hiện đại hóa môi trường làm việc, nâng cao năng suất lao động; tạo tiền đề triển khai các giải pháp, công nghệ ứng dụng cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số.

Đề cập về hạ tầng truyền thông toàn ngành, theo ông Phạm Quang Toàn – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế cho biết, đến nay ngành Thuế triển khai hệ thống mạng Intranet tốc độ cao kết nối giữa trung tâm miền Bắc và miền Nam, kết nối từ cục thuế đến trung tâm tỉnh và đến trung tâm miền. Hạ tầng truyền thông kết nối các chi cục thuế với trung tâm các tỉnh, thành phố theo dự án hạ tầng truyền thông ngành Tài chính đảm bảo đáp ứng yêu cầu truyền nhận dữ liệu để triển khai ứng dụng quản lý thuế xử lý tập trung, khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, trong những năm qua Tổng cục Thuế đã đầu tư trang bị thiết bị đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý thuế. Hệ thống máy chủ xử lý tập trung của ngành Thuế được quy hoạch chi tiết, rõ ràng theo chức năng.

Hạ tầng máy chủ liên tục được cập nhật các công nghệ mới như: Triển khai các hệ thống điện toán đám mây, ảo hóa đa số hạ tầng máy chủ tại trung tâm dữ liệu Tổng cục Thuế và cục thuế, linh hoạt trong việc cấp phát và thu hồi tài nguyên hệ thống.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế triển khai các hệ thống kết nối, kiểm soát thông tin trao đổi giữa các ứng dụng nội bộ và với các ứng dụng ngoài ngành đáp ứng được việc chuẩn hóa, kiểm soát tập trung trong việc trao đổi dữ liệu. Ngoài ra, các hệ thống dịch vụ công liên tục được nâng cấp, mở rộng chức năng, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến phục vụ doanh nghiệp và người nộp thuế, hạ tầng các ứng dụng dịch vụ công được triển khai trên các công nghệ hạ tầng tiên tiến, tốc độ cao.... Đơn cử như hệ thống ứng dụng xử lý nghiệp vụ lõi và máy chủ CSDL bao gồm: Ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS, hệ thống dịch vụ thuế điện tử, hệ thống trục tích hợp thông tin, hệ thống kho CSDL và BI, hệ thống quản lý trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài T2B. Các hệ thống này được triển khai trên nền tảng các máy chủ ảo hóa lớp vật lý có khả năng xử lý số lượng giao dịch, khối lượng dữ liệu lớn, có mức độ an toàn bảo mật cao và tính năng vận hành ổn định, tính sẵn sàng lớn.

Phát triển hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại

Theo đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, với định hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ngành Thuế dần chủ động, kiến tạo và đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền Tài chính số hiện đại thông qua xây dựng hệ thống quản lý thuế tích hợp và môi trường làm việc tích hợp; cung cấp các dịch vụ thuế điện tử và các dịch vụ dữ liệu mở; xây dựng các nền tảng tích hợp, nền tảng dữ liệu lớn, dữ liệu mở, các nền tảng số dựa trên một hạ tầng CNTT hiện đại và bảo mật và nguồn nhân lực CNTT có trình độ vững vàng góp phần xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Trong điều kiện đó, ở giai đoạn tiếp theo Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo tiện lợi cho người nộp thuế và hoạt động của cơ quan Thuế các cấp.

Do đó, giai đoạn 2021 - 2025 CNTT của Tổng cục Thuế cần đáp ứng các mục tiêu là tiếp tục xây dựng một hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp; xây dựng một môi trường làm việc số, tích hợp cho cán bộ thuế; cung cấp các dịch vụ điện tử và các dữ liệu điện tử bao gồm dữ liệu mở; xây dựng các nền tảng tích hợp, nền tảng dữ liệu lớn…

Nhằm duy trì và nâng cấp hạ tầng CNTT với công nghệ hiện đại và bảo mật, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu trao đổi tích hợp thông tin trong và ngoài ngành. Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành liên tục, hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Tự tin hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế

Từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu và triển khai nâng cấp một bước từ nền tảng ảo hóa lên môi trường điện toán đám mây riêng (Private Cloud Computing) với 100% máy chủ được tự động cấp phát, vận hành và quản lý toàn bộ vòng đời trên hệ thống quản lý Private Cloud. Đây cũng là tiền đề cho phép Tổng cục Thuế tự tin triển khai các giải pháp ứng dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công tác quản lý, hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế.

Đức Minh