cửa khẩu móng cái

Tổng cục Hải quan cho biết qua công tác nắm tình hình của các đơn vị chức năng và báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, hiện nay lượng cư dân biên giới mang hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu bằng giấy thông hành biên giới theo định mức miễn thuế, hàng ngày qua cửa khẩu với số lượng tăng cao, có hiện tượng lợi dụng chính sách miễn thuế để thuê cư dân biên giới mang hàng nhập qua cửa khẩu.

Để đảm bảo công tác quản lý đối với cư dân biên giới theo quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu hướng dẫn cư dân biên giới kê hàng hóa trong tiêu chuẩn định mức miễn thuế trên Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi cư dân biên giới theo quy định tại công văn 1833/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính.

Đối với hàng hóa nằm trong danh mục vượt tiêu chuẩn định lượng miễn thuế: thực hiện tính thuế trên Bảng kê theo hướng dẫn; tổ chức thu, nộp ngay tại cửa khẩu.

Đối với hàng hóa ngoài danh mục cư dân biên giới thuộc các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng, thực hiện theo quy định tại điểm 2 Điều 2 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hàng hóa ngoài danh mục quy định tại Thông tư 42/2012/TT-BCT: Thực hiện khai trên tờ khai phi mậu dịch HQ/2011-PMD để tính và thu thuế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008. Để đảm bảo không xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu, yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu bố trí nhà kho, địa điểm thuận tiện tập kết số hàng này để chờ làm thủ tục tính và thu thuế.

Đối với các hộ kinh doanh cá thể đăng ký bán hàng trong chợ biên giới: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và theo hướng dẫn tại điểm 3 mục III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT.

Song song với đó, cơ quan hải quan tiến hành phân loại hàng hóa và đối tượng để quản lý thống kê những hàng hóa thường xuyên mang vác qua cửa khẩu, tham khảo giá cả thị trường để xác định mức giá chung phục vụ việc xác định trị giá hàng hóa miễn, hàng hóa tính thuế; theo dõi, thống kê số sổ thông hành của những cư dân biên giới và sổ thông hành của khách xuất nhập cảnh để quản lý theo dõi, không để hiện tượng quay vòng xách hàng nhiều lần trong ngày.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu như Bộ đội Biên phòng, Ban quản lý cửa khẩu để tiến hành phân luồng, điều tiết người xuất/ nhập cảnh đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan cửa khẩu; tuyên truyền, vận động cư dân, khách xuất nhập cảnh không mang, xách hàng không thuộc danh mục miễn thuế qua cửa khẩu bằng các hình thức: niêm yết công khai chính sách trao đổi cư dân biên giới, danh mục hàng hóa được miễn thuế, phát thanh về chế độ chính sách tại khu vực cửa khẩu...

H.L