NHNN

Giao diện website mới của Ngân hàng Nhà nước.

So với giao diện cũ, giao diện mới của Website NHNN được thiết kế theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, hiện đại và tiện dụng; đặc biệt có sự thay đổi logo nhận diện thương hiệu mới của NHNN.

Giao diện mới phù hợp hơn với các quy định của Nhà nước về cung cấp thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, là nền tảng để đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính của ngành Ngân hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ công trên internet, đồng thời là công cụ hữu hiệu để tra cứu, tìm kiếm thông tin về chỉ đạo điều hành của NHNN và hoạt động ngân hàng.

Giao diện Website mới được bổ sung một số chuyên mục, nội dung nhằm tăng cường đào tạo, phổ biến kiến thức tài chính tiền tệ như các chuyên mục: “Phổ biến kiến thức”, “Diễn đàn NHNN”, “Bảo tàng điện tử". Ngoài ra, Website NHNN cũng có chuyên mục cập nhật các video clip về các bài phát biểu của Lãnh đạo NHNN, về các sự kiện ngành Ngân hàng.

Cùng với đó, Website NHNN mới có sự chỉnh sửa, sắp xếp lại một số chuyên mục nhằm thể hiện khái quát những nội dung cơ bản về hoạt động của NHNN theo quy định của Luật NHNN năm 2010 và các văn bản có liên quan về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, hoạt động thanh tra, giám sát, hoạt động thanh toán, công tác phát hành kho quỹ, ổn định tài chính…

D.A