Giám đốc điều hành ICNZ Tim Grafton cho biết, các hãng bảo hiểm phải chi trả 77 triệu USD NZ tiền bồi thường thiệt hại cho hơn 15.800 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do thiên tai.

Cũng theo ICNZ, riêng khu vực nhà thờ Christ ở Canterbury có 4.000 yêu cầu bồi thường thiệt hại do bão lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Số tiền mà các công ty bảo hiểm chi trả tại đây là 21,6 triệu đô la NZ.

Việc chi trả bồi thường nhanh chóng đã giúp người dân New Zealand trở lại cuộc sống bình thường sau những cơn bão lớn và thiên tai trầm trọng.

Được biết năm 2013, hơn 174 triệu đô la NZ đã được ngành bảo hiểm New Zealand chi trả cho những yêu cầu bồi thường thiệt hại do thiên tai, khiến cho năm 2013 trở thành năm có tổn thất bảo hiểm thiên tai lớn thứ 2 từ khi Hội đồng bảo hiểm bắt đầu theo dõi những thiệt hại bảo hiểm từ năm 1968./.

H.C ( Theo asiainsurancereview.com)