nhnn

Ngành Ngân hàng trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy TTTM Hải Dương. Ảnh: Nguồn Ngân hàng Nhà nước

Vụ cháy TTTM Tp. Hải Dương (ngày 15/9/2013), được đánh giá là vụ hoả hoạn lớn và gây thiệt hại về tài sản nặng nề nhất của tỉnh Hải Dương từ trước đến nay, ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng.

Theo NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương, tống số khách hàng có vay nợ ngân hàng là 137 người, dư nợ 30.220 triệu đồng. Hầu hết các Ngân hàng cho vay đều được đảm bảo bằng bất động sản, duy nhất có 52 khách hàng vay tín chấp còn dư nợ 2.984 triệu đồng có bảo hiểm tiền vay.

Thống đốc NHNN đã có văn bản chỉ đạo tất cả Hội sở các Ngân hàng chỉ đạo các chi nhánh trên địa bàn tỉnh xem xét, áp dụng các chính sách tín dụng hỗ trợ phù hợp với từng nhóm vốn vay và từng nhóm khách hàng vay.

Tính đến nay đã có 8/16 TCTD thực hiện biện pháp xử lý gia hạn, giãn nợ, miễn, giảm lãi cho khách hàng, 8/16 đơn vị đang trình Hội sở xin chủ trương gia hạn nợ, giãn nợ, miễn, giảm lãi… cho khách hàng. Các ngân hàng đều sẵn sàng nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay lại, vay mới, như: Chi nhánh Agribank Hải Dương đã có gói tín dụng 50 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm. Chi nhánh Oceanbank Hải Dương có gói tín dụng với lãi suất 8%/năm trong 6 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân, với mức cho vay tối đa 100% nhu cầu vay vốn...

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng đã phát động quyên góp từ lương, thu nhập, phúc lợi và tiết kiệm chi phí của 26 ngân hàng Hội sở, chi nhánh và 69 Qũy tín dụng nhân dân cơ sở để chia sẻ những thiệt hại với chính quyền tỉnh và các hộ tiểu thương với tổng số tiền là 3.377,7 triệu đồng.

Trước đó, BIDV đã trao cho Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy 700 triệu đồng.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong việc chuẩn bị nguồn vốn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn của bà con tiểu thương để khôi phục kinh doanh./.

Việt Lê