Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế luôn được ngành Thuế trú trọng. Ảnh: Nhật Nam

Trong đó có một số khoản thu, sắc thuế đạt khá như thu khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt gần 324 tỷ, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 260,6 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân đạt trên 73,3 tỷ đồng, thu phí, lệ phí…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, trong thời gian tới, ngành Thuế Hà Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) bằng các hình thức đa dạng, phong phú, hướng dẫn, phổ biến các chính sách thuế; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho NNT.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế, thu hết nợ cũ, không để nợ mới phát sinh...

Nhật Giang