Triển khai nhiều biện pháp thu

Năm 2014 Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội điạ cho Hà Tĩnh 3.870 tỷ đồng, chỉ tiêu thu HĐND tỉnh giao 6.065 tỷ đồng, bằng 156% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 43% so với thực hiện năm 2013. Trong đó thuế và phí 5.365 tỷ đồng, tăng 49,5% so với thực hiện năm 2013.

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, trước bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung, kinh tế Hà Tĩnh nói riêng chưa có những tín hiệu khởi sắc rõ nét, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh chưa hồi phục mạnh mẽ, nguồn thu từ các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Vũng Áng giảm mạnh…

Bên cạnh đó, năm 2014 triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNCN, TNDN; tiếp tục thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Thực tế này đã tác động không nhỏ tới thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, dự kiến giảm thu hàng trăm tỷ đồng.

ha tinh

Nhiều biện pháp thu thuế được triển khai từ đầu năm. Ảnh: TL

Trước tình hình đó, Cục Thuế Hà Tĩnh xác định rõ những thuận lợi, thách thức, tập trung cao, quyết liệt cho công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Công tác triển khai nhiệm vụ năm 2014 được lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị bàn bạc kỹ về biện pháp, cách làm để đạt hiệu quả cao trong năm 2014. Chỉ tiêu, dự toán thu năm 2014 cũng được phân bổ, giao sớm để các đơn vị chủ động.

Cùng với đó, Cục chỉ đạo rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, tập trung quản lý thuế khu vực doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, đánh giá kết quả thực hiện năm 2013, bàn biện pháp tăng cường hơn trong năm 2014, giao chỉ tiêu cụ thể và định hướng các lĩnh vực cần có sự quan tâm nhiều hơn trong năm 2014 như doanh nghiệp đầu tư nước ngoài...

Hàng loạt các biện pháp đã được Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện ngay từ những ngày đầu của năm, nên 4 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách nội địa ở Hà Tĩnh đã đạt 1.138 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 185 tỷ đồng, thuế phí 953 tỷ đồng, bằng 39% dự toán 6 tháng năm 2014 tỉnh giao, bằng 48% dự toán 6 tháng Bộ Tài chính giao. Dù không hoàn thành dự toán thu nhưng đây là nỗ lực lớn của ngành thuế Hà Tĩnh.

Chú trọng công tác thu hồi nợ đọng

Cục Thuế Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng vẫn rất nặng nề, đòi hỏi các ngành, các cấp quyết liệt trong chỉ đạo, bám sát số thu và có biện pháp thúc đẩy tăng nhanh số thu.

Trong những tháng còn lại của năm 2014, Cục Thuế Hà Tĩnh đặt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, triển khai nhiều biện pháp cụ thể để nắm sát các khoản và thu kịp thời vào ngân sách, đặc biệt chú ý tới công tác chống thất thu thuế, không để có số nợ đọng mới phát sinh. Các đơn vị tập trung kiểm tra hồ sơ khai thuế, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra các hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế và tìm giải pháp thích hợp để đẩy nhanh tỷ lệ thu ngân sách.

Một biện pháp quan trọng được Cục Thuế Hà Tĩnh chỉ đạo là tăng cường thu thuế các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải, doanh nghiệp có số thu lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác hoàn thuế, việc in phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn theo quy định để kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hóa đơn, thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp./.

Đức Thống