HNX cho biết, tại thời điểm 30/6/2013, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Vinamotor được xác định là hơn 860,16 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa đã được Chính phủ phê duyệt, vốn điều lệ sau chuyển đổi của Vinamotor là 1.000 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 100.000.000 cổ phần.

Trong đó, Vinamotor sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 51.000.000 cổ phần (tương đương với 51% vốn điều lệ sau cổ phần hóa). Ngoài ra, Nhà nước nắm giữ 48.499.900 cổ phần, chiếm 48,5% vốn điều lệ; Bán ưu đãi cho người lao động là 400.100 cổ phần, chiếm 0,4% vốn điều lệ; Bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 100.000 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ.

Được biết, Vinamotor tiền thân là Cục Cơ khí Giao thông Vận tải, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, đến thời điểm 30/06/2013, Tổng công ty đang thực hiện quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư tại 14 công ty con.

Về kết quả kinh doanh của Vinamotor trong những năm gần đây, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ ROE có sự tăng trưởng liên tục. Trong đó năm 2011, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 5 tỷ đồng và tỷ lệ ROE đạt 0,8%; năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,7 tỷ đồng (tăng 114% so với năm 2011) và tỷ lệ ROE đạt 1,73% (tăng 116,25% so với năm 2011)./.

D.T