Hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ được chấn chỉnh trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

Chính phủ đã đồng ý xây dựng Dự thảo Nghị định mới, thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP, giao Bộ Công Thương soạn thảo. Hiện Bộ Công Thương đã hoàn tất Dự thảo Nghị định lần thứ 5, dự kiến sang đầu tuần tới sẽ hoàn tất các thủ tục trình Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2009/NĐ-CP đã được lấy ý kiến lần thứ 4 để tiến hành sửa đổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP. Nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định sở hữu hoặc thuê sử dụng kho chứa 5 năm trở lên với dung tích 5.000 m3 là không sát với thực tế; trách nhiệm của các thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý chưa rõ ràng, vẫn cho tồn tại xăng A83… khiến cho việc kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này rất khó khăn.

Với những bất cập trên đây, việc ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu là rất cần thiết. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan chức năm kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần lành mạnh hóa thị trường xăng dầu vốn có nhiều bất cập hiện nay.

Trong thời gian từ nay đến khi Nghị định mới được ban hành và có hiệu lực, việc điều hành kinh doanh xăng dầu vẫn tuân thủ theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP./.


Nhật Minh