Theo đó, danh sách 84 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2022 trên HNX chủ yếu bao gồm bị cảnh báo, chứng khoán thuộc diện kiểm soát, lỗ sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên soát xét hoặc đang trong diện bị đình chỉ giao dịch.

Trong đó, có 3 doanh nghiệp thuộc nhóm có khả năng bị hủy niêm yết là CKV, HGM, PVL. Hai doanh nghiệp niêm yết dưới 6 tháng là DVM và PCH.

Nhiều cổ phiếu trên HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
Ảnh minh họa

Một số cổ phiếu khác đáng chú ý như APS của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương do lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 là số âm.

Cổ phiếu NDN của Nhà Đà Nẵng do tổ chức phát hành có báo cáo tài chính bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, đồng thời lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 là âm.

Cổ phiếu BII tiếp tục vào danh sách không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch margin, với lý do cổ phiếu thuộc diện cảnh báo và chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét quá thời hạn quy định. Bên cạnh đó, mới đây HNX cũng đưa cổ phiếu BII vào diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022.

Cổ phiếu L14 cũng tiếp tục bị cắt margin vì lỗ tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022. Trên thực tế, cổ phiếu L14 đã bị cắt margin từ ngày 19/8 với cùng lý do trên.

Giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán (còn gọi là margin) là giao dịch mua chứng khoán có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán, trong đó chứng khoán có được từ giao dịch này và các chứng khoán khác được giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trên./.